അനധികൃത നിയമനങ്ങളുടെ പറുദീസ ആയ യുഡിഎഫ് കാലം, സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോലെടുത്തിട്ട് പോരെ കോൺഗ്രസ്സേ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ പൊടി തപ്പാൻ പോകുന്നത്.

പൊളിച്ചെഴുത്ത്


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *