ആഭ്യന്തരം..‼️ (പാർട്ട് 2)

അഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ സർക്കാർ ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും താഴെയുള്ള കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ ഉൾകൊള്ളിക്കാനായിട്ടില്ല..

https://bit.ly/2B14m6f

എങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ സൈബർ പോരാളികൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന “എന്ത് ചെയ്തു..❓” എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാന്യമായ ഒരു സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ളതെല്ലാം ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിലുമുണ്ട്.

മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചു വിടുന്ന നുണകൾ അല്ലാതെ സത്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്..

⭕ സ്ത്രീകളുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു കർശനമായ നിർദേശമാണ് ആഭ്യന്തരം കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്.

https://bit.ly/3gi1AK5

⭕ കേരളാ പോലീസ് ഇക്കൊല്ലം വനിതകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള വര്‍ഷമായി ആചരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാപോലീസുകാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പട്രോളിംഗ് ടീം ഇനി മുതല്‍ നിരത്തില്‍ എത്തും. രണ്ട് വനിതാ പോലീസുകാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം ബസ് സ്റ്റോപ്പുകള്‍, ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകള്‍, സ്കൂള്‍-കോളേജ് പരിസരങ്ങള്‍, ചന്തകള്‍, മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇരു ചക്രവാഹനങ്ങളിലോ നടന്നോ പട്രോളിംഗ് നടത്തും.

https://bit.ly/3egRhnJ

⭕ കേരളപോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രിയിൽ സഹായം ആവശ്യമുളള സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനമാണ് “നിഴൽ പദ്ധതി” കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നും 112 എന്ന നമ്പറിലാണു ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്. മികച്ച പ്രതികരണം ആണ് ലഭിക്കുന്നത്..

https://bit.ly/2B2MibY

⭕ ഇനി അധികാര പരിധി നോക്കണ്ട; സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് സ്റ്റേഷനിലും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

https://bit.ly/2TF6oiM

⭕ പോലീസ് സേനയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച വിവിധ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ സവിശേഷതകൾ..

https://bit.ly/2Xu0XV8

⭕ ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, ജ്യൂവലറികൾ, ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയുടെ CCTV അധിഷ്ഠിതമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു പദ്ധതി ‘Central Intrusion Monitoring System (CIMS)’ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി.

https://bit.ly/3emK3yi

⭕ ക്രമസമാധാനപാലനവും കുറ്റാന്വേഷണവും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ സിഐമാരെ സ്‌റ്റേഷൻ അധികാരികളായി നിയമിച്ചുത്തരവായി.

https://bit.ly/2ZOzL6r

⭕ ജനമൈത്രി പദ്ധതി എല്ലാ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം പുതുതായി 145 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എസ്.പി.സി യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 120 സ്കൂളുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും 25 സ്കൂളുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുളള പ്രാരംഭനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

https://bit.ly/2THhLqF

⭕ പുതുതായി നിലവിൽവന്ന മെട്രോ റെയിൽ
വേയിലും കണ്ണൂർ ഏയർപോർട്ടിലും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തും വ്യവസായ സേനയുടെ (SISF) സേവനമേർപ്പെടുത്തി. വ്യവസായ സേനയുടെ അംഗബലമുയർത്തി സേനയെ വിപുലീകരിച്ചു.

https://bit.ly/3gmZzvX

⭕ പൊലീസിൻ പരാതി നല്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഓൺലൈനായി നല്കാൻ “തുണ” എന്ന പേരിൽ പൊലീസിന്റ പൊതുജന സൗഹാർദ്ദപോർട്ടലും, “രക്ഷ” എന്ന ആപ്പും
നിലവിൽ വന്നു. ഈ പോർട്ടൽവഴി പരാതി ഓൺലൈനായി അയയ്ക്കാം. എഫ്‌ഐആർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും ഈ പോർട്ടലിലുണ്ട്. എംപ്ലോയി വെരിഫിക്കേഷൻ, പൊലീസ് നല്കുന്ന സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കും ഈ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാം.
വിവിധ പരിപാടികൾ, സമരങ്ങൾ, ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, മൈക്ക് പെർമിഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതിയും ഈ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് ലഭിക്കും. എല്ലാ സ്‌റ്റേഷനും പ്രത്യേക വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിക്കാനും സർക്കാർ നടപടി ആരംഭിച്ചു. FICCI Award for Best Practices in Smart Policing 2018 എന്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചു.

https://bit.ly/2TE5NOehttps://bit.ly/2ZDTkychttps://bit.ly/2ZATrKD

⭕ 2019 ഫെബ്രുവരി 16-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഭീകരവിരുദ്ധ ടാസ്ക്ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. 210 അംഗങ്ങളുള്ള കമാൻഡോസേന പരിശീലനം നടക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വനിതാകമാൻഡോകളുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെൽ രൂപവത്ക്കരിക്കാ നുള്ള നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. അതുവഴി എല്ലാ സ്‌റ്റേഷനുകളിലും കേസന്വേഷണത്തിൽ സൈബർ വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ കുറ്റകത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണം, സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണം എന്നിവയും ഈ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യും. ടെക്‌നോപാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച സൈബർ
ഡോമിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭ്യമായി.

https://bit.ly/2TCTeTFhttps://bit.ly/3eihvWU

⭕ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ ആധുനികീരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുതായി പണികഴിപ്പിക്കുന്ന ജയിലുകളിൽ മുട്ടം ജയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

https://bit.ly/2TFmskHhttps://bit.ly/2TId0NA

⭕ കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചുള്ള Pratheesh Prakash ന്റെ പോസ്റ്റ് താഴെ ഉള്ള ലിങ്കിൽ..

https://bit.ly/2TCCwnc

ഈ ഇടതു ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും എഴുതാനുണ്ട്.. വീണ്ടും എഴുതാം..

(തുടരും..)


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *