ആസിഡ് ഒഴിച്ച് റോഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമം; ബോധപൂർവമെന്ന് മുഹ്‌സിൻ എംഎൽഎ
Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/muhammed-muhassin-road-pattambi-acid/893260


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *