തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫ് നടത്തുന്ന പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഫ്രെയിം ക്യാമ്പെയിനിൽ മുഴുവൻ സഖാക്കളും അണിനിരക്കുക. വികസനമില്ലാതാക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പമല്ല നാമെന്ന് വിളിച്ചുപറയുക.

മുഴുവൻ സഖാക്കളും ഈ ലിങ്കിൽ കയറി പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഫ്രെയിം ക്യാമ്പെയിൻ്റെ ഭാഗമാകുക. വികസനത്തിന്, സാമൂഹ്യമൈത്രിക്ക് എൽഡിഎഫ്

https://www.facebook.com/1699793256928460/posts/2829620600612381/

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=404354057357223


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *