ഉമ്മന്റെ കാര്യം സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയി സരിത

Duration: 0:1:7