ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് UDF ന്റെ സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റായ അരുവിക്കരയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പ്രചരണത്തിന് വരുന്ന വരവാ.. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട UDF MLA യുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് കാണില്ല .

അതിന് കാരണം കിഫ്ബി ആണ്.
അതാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഒപ്പം കൂടി കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും കൂടി തകർക്കാൻ നോക്കുന്നത്. “

https://m.facebook.com/groups/881040581988970/permalink/3737220073037659/?sfnsn=wiwspmo

#ummanchandi


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *