ഇടതുപക്ഷം യുവത്വത്തിന്റെയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും ഒരു വൻമതിൽ തന്നെ പണിതിരിക്കുന്നു.

സകലമാന അമാനവ അനാക്രി പോമോ സത്വ വാദികളുടെ പക്വത, ജാതി എന്നിവ അളക്കുന്ന മെഷീനിന് ഇനി പിടിപ്പത് പണി കാണുമല്ലോ?⭕️ സഖാവ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, 21 വയസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയർ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ.⭕️ സഖാവ് പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ്, കൊല്ലം കോർപറേഷൻ മേയർ.⭕️ സഖാവ് ബീനാ ഫിലിപ്പ്, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ മേയർ.⭕️ സഖാവ് ആൻസിയ, കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ.⭕️ സഖാവ് ജമീല, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് . ⭕️ സഖാവ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌പ്രസിഡന്റ്.⭕️ സഖാവ് സ്റ്റഫി സുനിൽ, 22വയസ്സ് , പൊഴുതന (വയനാട് ) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്.⭕️ സഖാവ് ശാരുതി പി, 22 വയസ്സ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചായത്ത് ഒളവണ്ണ ( കോഴിക്കോട്) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്. ⭕️ സഖാവ് അമൃത സി , 22 വയസ്സ്, ഇട്ടിവാ (കൊല്ലം) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ⭕️ സഖാവ് രേഷ്മ മറിയം റോയ്,21 വയസ്സ്, അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (പത്തനംതിട്ട ) പ്രസിഡൻ്റ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്.💥 ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല…#ചുവപ്പ്_പടരട്ടെ🚩🚩🚩


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *