പ്രചാരണം

‘സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത ആയുഷ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് 78,856 രൂപ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന് അനുമതിയായിരിക്കുന്നു’ എന്ന സന്ദേശമാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പ് അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ കറങ്ങിനടക്കുന്നത്. പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാനുള്ള ഒരു ലിങ്കും ഈ സന്ദേശത്തിന് ഒപ്പമുണ്ട്. ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചതും നിരവധി പേര്‍ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 

വസ്‌തുത…

എന്നാല്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ സന്ദേശമാണ്. ഇത്തരമൊരു പ്രതിമാസ ആശ്വാസധനം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *