വലിയ നിലയിൽ ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുറിപ്പ്.

⚫കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന സൗജന്യ റേഷൻ 1കേന്ദ്രവിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന നിലയിലാണ് പ്രചരണം.! ഒരു കിലോ അരിക്ക് 34 രൂപയാണെന്നും ,അതിൽ സംസ്ഥാന വിഹിതം വെറും 3 രൂപ മാത്രമാണെന്നുമാണ് സംഘപരിവാർ പ്രചരണം.
🔴പച്ചക്കള്ളമാണ് സംഘികളുടെ ഈ പ്രചരണം.യഥാർത്ഥ്യം എന്നത് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റേഷൻ കടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അരി ഒരു കിലോയ്ക്ക് ‘ 22.50 രൂപ നിരക്കിൽ 130 കോടി രൂപ FCI ക്ക് നൽകി കേരള സർക്കാർ വാങ്ങിയതാണ്.50,000 മെട്രിക് ടൺ ഭക്ഷ്യധാന്യം ആണ് ശേഖരിച്ചത്.
https://www.prd.kerala.gov.in/ml/node/76329

🔴നിലവിൽ AAY കാർഡ് ഒന്നിന് 30 കിലോ അരിയും, 5 കിലോ ഗോതമ്പുമാണ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യണത്.
🔴മുൻഗണനേതര വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട കുടുംബത്തിന് 15 കിലോ ധാന്യമാണ് സർക്കാർ സൗജന്യമായി നൽകുന്നത്.
🔴മുൻപ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് സബ്സിഡി വിഭാഗത്തിൽ കാർഡിൽ പേരുള്ള ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കിലോ അരിയാണ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്.
🔴മുൻഗണന വിഭാഗത്തിൽ ഒരു അംഗത്തിന് നാല് കിലോ അരിയും ,ഒരു കിലോ ഗോതമ്പും ലഭിക്കും.
🔴ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം പുറമേ 756 കോടി രൂപ ചിലവിട്ട് 87 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് നൽകന്നുണ്ട് .
⚫ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധാന്യത്തിൻ്റെ വിതരണം 20 തിയതി മുതലാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രി .പി തിലോത്തമൻ എപ്രിൽ 1ന് അറിയിച്ചതാണ്.https://www.manoramaonline.com/news/kerala/2020/03/31/free-ration-distribution-starts-in-kerala.html
⚫കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള സൗജന്യ റേഷൻ മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കു മാത്രമാണു ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മിത്രങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ആവോ ??? അത് 5 കിലോ അരിയാണെന്നും അറിയുമോ ?🔵കേരള സർക്കാർ മുൻഗണന / മുൻഗണനേതര വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ കാർഡുടമകൾക്കും സൗജന്യ അരി നൽകുന്നുണ്ട്.🔵പ്രളയകാലത്ത് 2018 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച 89,540 ടൺ ധാന്യത്തിന് 205.81 കോടി രൂപ ഉടൻ നൽകാനാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് മൂന്ന് കത്തുകളയച്ചു കേന്ദ്രം. കേരളം ഇതോന്നും മറന്നിട്ടില്ലാ..!!മൊത്തം കാർഡുടമകളുടെ 49. 32 % പേർ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
Pinko Human


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *