മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ജന്മനാടായ പിണറായിയിലെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി നടത്തിയ പ്രസംഗം

https://www.reporterlive.com/you-are-an-embodiment-of-communalism-cm-pinarayi-vijyans-speech-at-pinarayi/75019/


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *