കൊറോണക്കാലത്തെ_തിരിച്ചറിവുകൾ

ചുവന്ന് തുടുത്ത് പത്തനംതിട്ട…❤❤

കൊറോൺഗ്രസ്/ ബിജെപി മുന്നണിയുടെ കളള പ്രചരണങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ വിനയാവുകയാണ്…

പത്തനംതിട്ട പ്രക്കാനത്ത് കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പി-യും വിട്ടു ഇരുപത് കുടുംബങ്ങൾ സി.പി.എമ്മിലേക്ക്… ❤❤

അഭിവാദ്യങ്ങൾ സഖാക്കളേ ✊✊


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *