അതിർത്തിയിലൂടെ തീവ്രവാദികളെ കടത്തിവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ സേന പാക് അധീന കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ

Read more at: https://www.mathrubhumi.com/factcheck/the-indian-army-is-carrying-out-pinpoint-strike-the-news-is-fake-1.5221705


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *