പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ ബി ജെ പി പതാക , പോലീസ് കേസെടുത്തു. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി

https://keralakaumudi.com/news/news.php?id=470570&u=palakkad-municipality


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *