കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്കായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിച്ച സര്‍ക്കാരാണ് ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരെന്ന് സഞ്ചാരിയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ് സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് കുളങ്ങര. പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ കേരളതതിന് സമ്മാനിച്ചതില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ട സംഭാവനയെന്ന് തോന്നുന്നത് ആരോഗ്യമേഖലയിലും പൊതു നിര്‍മ്മാണ മേഖലയിലുമാണെന്നും സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് കുളങ്ങര വ്യക്തമാക്കി.

പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് അഭിനന്ദനവുമായി സന്തോഷ് ജോര്‍ജ് കുളങ്ങര

Link


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *