പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച് മുങ്ങിമരണമാണ്. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയിലും ബലപ്രയോഗമോ പീഡനമോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

Read more at: https://www.mathrubhumi.com/crime-beat/crime-news/mishel-shaji-crimebranch-cbi-1.2376187

https://www.mathrubhumi.com/print-edition/kerala/mishel-shaji-death-1.2374868

mishel shaji


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *