മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കേസ്‌ ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് കോടതിയിൽ NIA ക്ക്‌ വേണ്ടി ഹാജരായ അസിസ്റ്റന്റ്‌ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ

കൂടാതെ അവസരത്തിനൊത്ത്‌ നിലപാട്‌ എടുത്ത സർക്കാറിനെ NIA നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു

Duration: 0:1:46