ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല കേരളത്തിലും ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നമ്മള്‍ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ കേരളമാണെന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടിപി സിന്ധുമോളുടെ പ്രസംഗം ഇതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യം ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ കേരളമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്; ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസംഗം ശംഖുമുഖത്തെ പാര്‍ട്ടി പരിപാടിയില്‍

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *