ലീഗിന്റെ നേതൃയോഗവും രണ്ടുവരി പ്രതിഷേധവും – ഡോ. കെ ടി ജലീൽ എഴുതുന്നു
Read more: https://www.deshabhimani.com/articles/k-t-jaleel-ram-mandir-shilanyas-muslim-league/887118


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *