വാർത്തകൾ മുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്.. ‼️

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്കിയാൽ മാപ്പുസാക്ഷി ആക്കാമെന്ന് ED വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്ന
രണ്ടു പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ മൊഴിയാണ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ മുങ്ങി പോകുന്നത്.. ‼️

⭕ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരു പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നയെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാമെന്ന് ED വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി മൊഴി വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ മൊഴി..

⭕ സ്വപ്നയുടെ എസ്കോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ റെജി മോളുടേതാണ് മൊഴി

⭕ ലോക്കറിലെ തുക ശിവശങ്കർ തന്നതാണെന്ന് പറയണം

⭕ ആ തുക മുഖ്യമന്ത്രി ശിവശങ്കറിന് നൽകിയതാണെന്നും പറയണം

⭕ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാം

⭕ ആഗസ്ത് 13 ന് രാത്രിയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്

⭕ ED, DYSP രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ വാഗ്ദാനം നൽകിയത്

⭕ പലപ്പോഴും പുലർച്ചെ നാലുമണി വരെ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നും മൊഴി

⭕ സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിനാണ് മൊഴി നൽകിയത്

⭕ ഇന്നലെ മറ്റൊരു വനിതാ CPO സിജി വിജയനും ED ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വപ്നയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി വാർത്ത പുറത്ത് വന്നിരുന്നു

http://bit.ly/2PEXiDwhttp://bit.ly/3v2nQ1M

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ BJP നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവുന്നത് ശ്രമിക്കൂ.. ‼️

ഇത്തവണ #ഉറപ്പാണ്LDF

http://bit.ly/2OxYckO

⭕ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരു പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നയെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാമെന്ന് ED വാഗ്ദാനം നൽകിയതായി മൊഴി വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ മൊഴി..

http://bit.ly/3t3CQuG

⭕ സ്വപ്നയുടെ എസ്കോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ റെജി മോളുടേതാണ് മൊഴി

⭕ ലോക്കറിലെ തുക ശിവശങ്കർ തന്നതാണെന്ന് പറയണം

⭕ ആ തുക മുഖ്യമന്ത്രി ശിവശങ്കറിന് നൽകിയതാണെന്നും പറയണം

⭕ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാം

⭕ ആഗസ്ത് 13 ന് രാത്രിയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്

⭕ ED, DYSP രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ വാഗ്ദാനം നൽകിയത്

⭕ പലപ്പോഴും പുലർച്ചെ നാലുമണി വരെ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നും മൊഴി

⭕ സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദരേഖ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിനാണ് മൊഴി നൽകിയത്

⭕ ഇന്നലെ മറ്റൊരു വനിതാ CPO സിജി വിജയനും ED ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വപ്നയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി വാർത്ത പുറത്ത് വന്നിരുന്നു

http://bit.ly/2PEXiDwhttp://bit.ly/3v2nQ1M

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ BJP നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവുന്നത് ശ്രമിക്കൂ.. ‼️

ഇത്തവണ #ഉറപ്പാണ്LDF

http://bit.ly/2OxYckO


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *