ഷാഫി പറമ്പിൽ MLA – അഴിമതി
ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന എട്ടുകോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ വൻ ക്രമക്കേട്

#Shafiparambil #Corruption
#SchoolCorruption

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *