27% ലാഭവിഹിതത്തിന് അനുമതി; സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിമാനത്താവള വികസനം വിജയകരമാക്കാമെന്ന് സിയാൽ മാതൃക തെളിയിക്കുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി
Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/cial-model-proves-govt-participation-effective-in-development-of-airports-cm-pinarayi-says/893267


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *