രെശ്മിത വകീൽ റേപ്പ് കേസ് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി എന്ന് കളിയാക്കുന്ന സന്ഘികൾക്ക് സൂര്യനെല്ലി കേസിൽ പ്രതി ഭാഗം വക്കീൽ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? സന്ഘികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മരിച്ചു പോയ നിങ്ങളുടെ നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയും ആയിരുന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാവ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി ആയിരുന്നു…


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.