ചാര കേസിൽ കരുണാകരന് എതിരെ തിരിഞ്ഞ ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി. ഒരു പഴയ വീഡിയോ

Duration: 0:1:50