അമ്പലങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ.


2015 ലെ ഒരു വാർത്ത.ബുർഖ ധരിച്ചു അമ്പലത്തിൽ ബീഫ് എറിയാൻ നോക്കിയ സംഘിയെ കയ്യോടെ പിടികൂടി.

https://www.google.co.in/url?q=https://www.india.com/news/india/burkha-clad-rss-activist-caught-throwing-beef-at-temple-pictures-go-viral-on-facebook-593154/&sa=U&ved=2ahUKEwjA6_rw6arkAhVJbysKHfOpBDAQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3cpF1D9HcIHfL5ACVcIwfa

2017 ലെ ഒരു സംഭവം. നടന്നത് നേമത്ത്. ആദ്യം മുസ്ലിമുകളെ സംശയിച്ചു. ലാസ്റ്റ് പിടിയിലായത് കാറ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന സംഘി

https://www.google.co.in/url?q=https://www.newsclick.in/bjp-attempt-foment-communal-riot-dumping-meat-temple-foiled&sa=U&ved=2ahUKEwjA6_rw6arkAhVJbysKHfOpBDAQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw0EdHLftO2Z1ni4mrYCceeR

ഇതാ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു കലാപ ശ്രമം.

*വളാഞ്ചേരി*
(മലപ്പുറം)
*’അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം തകർത്ത്‌ മനുഷ്യ വിസർജ്ജനം വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവം;* *രാമകൃഷ്ണൻ അറസ്റ്റിലായതോടെ പൊളിഞ്ഞത്‌ ആർഎസ്‌എസ്സ്(RSS)-ന്റെ കലാപ ശ്രമം…..*

https://www.facebook.com/yoosef.koilandy/posts/1395530013939268?cft[0]=AZWMBJRm3yarhF7sMHwmZ3sRvSZxe9PfVFUqgLI1yLNxbBW8oTGkmS5TfaU0blKo1KojFsXG5sppQwjBCe_WdZuwyEEEpE_05lKX42Oua9Ljk9iZxwGApgSYYZUfRLt4MSk&tn=%2CO%2CP-R

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969988523347404&id=100010087954225


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *