പിണറായി സർക്കാർ – പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിലായത്.

https://www.facebook.com/pinkovox/posts/850141458826843 ചെറിയ കുറിപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ പങ്ക് വെയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കയാണ്. 1 ) പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ എത്ര പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു..??ഉത്തരം. : 32 പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. 2 ) അവയിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ…

ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 6 പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിലായി.

…. 🔹️5 ) കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് 🔹️6 ) കെൽട്രോൺ കംപോണന്റ് കോപ്ലക്സ് ലിമിറ്റഡ് 🔴വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കിഴിൽ എത്ര പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് മുഴുവനായി ?? ഉത്തരം : സഹകരണ മേഖല ഉൾപ്പടെ 45 പൊതുമേഖല…

പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 6 പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭത്തിലായി

…എത്ര പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് മുഴുവനായി ??ഉത്തരം : സഹകരണ മേഖല ഉൾപ്പടെ 45 പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്??ഉത്തരം : നിലവിൽ 16 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന ലാഭം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേരുകൾ ചിത്രമായി ഒപ്പം ചേർക്കുന്നു….

കേരളം നമ്പർ 1 എങ്കിൽ പിണറായി എന്തിന് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു ചികിത്സക്ക്

…ആരോഗ്യ മേഖല – (👍) വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല (🤙) ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല (👍) ⭕ ചൈന പൊതു ആരോഗ്യ മേഖല – (👍) വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല (👍) ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല (👍) ⭕ ഇന്ത്യ പൊതു ആരോഗ്യ മേഖല – (👎) വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല

ക്യൂബ സൂപ്പറാണെങ്കിൽ പിണറായിയും കോടിയേരിയും എന്തിനാ അമേരിക്കയിൽ പോയത്

മേഖല – ( )വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല ( )ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല ( ) ⭕ ക്യൂബപൊതു ആരോഗ്യ മേഖല – ( )വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല (🤙)ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല ( ) ⭕ ചൈനപൊതു ആരോഗ്യ മേഖല – ( )വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല

ക്യൂബ സൂപ്പറാണെങ്കിൽ പിണറായിയും കോടിയേരിയും എന്തിനാ അമേരിക്കയിൽ പോയത്..

…)ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല ( ) ചൈനപൊതു ആരോഗ്യ മേഖല – ( )വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല ( )ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല ( ) ഇന്ത്യപൊതു ആരോഗ്യ മേഖല – ( )വിദഗ്ധരോഗ്യ മേഖല ( )ജൈവസാങ്കേതിക മേഖല ( ) കേരളംപൊതു ആരോഗ്യ…

കേരളം കടക്കെണിയിലാണോ… എന്താണ് പൊതുകടം

…🌳സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന ലോണുകളെയാണ് പൊതുകടം എന്ന് പറയുക.സാങ്കേതികമായി സഞ്ചിത നിധിയിൽ വരവ് വെയ്ക്കുന്ന ,അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് പൊതുകടം .പൊതുകടത്തിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ആഭ്യന്തര കടം, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റൽ നിന്നുള്ള ലോണുകൾ എന്നിവയാണ് അത്. 🌳ആഭ്യന്തര…

ഭയാനകമായ തൊഴിലില്ലായ്മ -മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം

…നിരക്ക് 9.61 ശതമാനവും, നഗരമേഖലയിൽ 8.67 ശതമാനവുമാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ മേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. നഗര മേഖലകളിൽ സ്ഥിര ശമ്പളക്കാരായ (salaried class) തൊഴിലാളികളിൽ കഴിഞ്ഞ…

കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവരുടെ മുൻ നിരയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും; സിപിഎം സമരം ചെയ്തത് തൊഴിൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആധുനികവത്ക്കരണത്തിന് വേണ്ടി: സിപിഎം കമ്പ്യൂട്ടർവത്ക്കരണത്തെ എതിർത്തുവെന്ന് നുണ പറയുന്നവർ വായിച്ചറിയാൻ

…വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന SAP എന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം. സ്വന്തമായി ബാങ്കിങ്, ഇആർപി സ്യൂട്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖല ശ്രദ്ധവയ്ക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കോടികളാണ് ടെക്‌നോളജി അഡാപ്‌റ്റേഷനായി നമുക്കു നീക്കിവയ്‌ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ ടെലിഫോൺ കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎൽ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്….