ഗോതമ്പുണ്ട തിന്നാന്‍ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസില്‍ നേതാക്കളാരും ഇല്ല. സങ്കി അണികള്‍ പെട്ടു. മാപ്പ് പറച്ചില്‍ കൊണ്ട് നിറയുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍.. കാണാം കോക്ടെയില്‍

2020-08-08T17:57:30+0000