T21 ന്യൂസ്‌ – https://chat.whatsapp.com/EHOCKy4AFN6DqwKb1YqG6r

നവകേരളം – https://chat.whatsapp.com/JTauUivbgFe2TCQSfYs7lC

CPIM Cyber Commune -7 – https://chat.whatsapp.com/JxvTsfiIqtpGaM8lZahI7d

ദേശാഭിമാനി ന്യൂസ് – https://chat.whatsapp.com/GuprACFbxGHAVaOXOO67n6

ദേശാഭിമാനി 15 – https://chat.whatsapp.com/GuprACFbxGHAVaOXOO67n6

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം ഷെയറിങ് ആർമി – https://chat.whatsapp.com/K9dqeJvRduk9F9vTUfUsyy

കാട്ടുകടന്നൽ വാട്ട്സാപ്പ് ചാനൽ ലിങ്ക് https://chat.whatsapp.com/KTxiV2cm6VU6g7Te0YqW6V

Books

Online Books – https://drive.google.com/open?id=1npg8tiPaXOQ-5gl2HsDkQggN3xi6Nue3