കേസ് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലം ആയി അട്ടിമറിച്ച ഡിവൈഎസ്പി സോജനേ പറ്റി അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞത്👆

#ഡിവൈഎസ്‌പി സോജൻ , dysp sojan,anil akkaram


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *