കായംകുളം മറക്കില്ല ഈ മിടുക്കിയെ….

 • അഴീക്കൽ പാലം
 • മുട്ടേൽ പാലം
 • മാർക്കറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്
 • കൃഷ്ണപുരം തേക്ക് പാലം
 • മനോഹരമായ റോഡുകൾ
 • ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ
 • താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം
 • ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആംബുലൻസ്
 • റസ്റ്റ്‌ ഹൗസ് നവീകരണം
 • മൾട്ടി സിനിമ തിയേറ്റർ
  സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
 • കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ
 • അംഗനവാടികൾ
 • ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ…..
  KSRTC പുതിയ ടെർമിനൽ & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്…….

യു പ്രതിഭ MLA


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *