അനാവശ്യമായി നിയമന വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയേണ്ടേ?

എന്താല്ലേ..?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3625277594187882&id=360466350669039&sfnsn=mo


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *