പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അയ്യനാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കും ഭരണ സമിതിക്കും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി

കാക്കനാട് : പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അയ്യനാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കും ഭരണ സമിതിക്കും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അയ്യനാട് ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് സി.പി.എം. നേതാവ് അൻവറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കളക്ടറേറ്റിലെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം മാറ്റിയത്. പിഴവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അൻവറിനോട് പണം തിരികെ അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച് അൻവർ പണം തിരികെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് സഹകരണ സംഘം Read more…

പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : ടിറ്റോ ആന്റണിയുടെ കുറിപ്പ്

CongRSS അധ്യാപക സംഘടനയുടെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് കത്തിക്കൽ എന്ന “കേരള വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തെ” ന്യായീകരിച്ചവർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ആരോപണം പ്രളയ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടന്ന ഒരു തട്ടിപ്പിലൂടെ 20 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ച വാർത്തയാണ്.. 【 ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് 12.5 ലക്ഷം മാത്രം ആണ്.. വിഷ്ണു നടത്തിയ തട്ടിപ്പിന് പാർട്ടിയുടെ ഒരു അംഗത്തിനും പങ്കില്ല10.5 ലക്ഷം അൻവറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 4 Read more…

ലീഗിന്റെ പ്രളയ ഫണ്ട്‌ : പിരിച്ച പണം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയില്ല

പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ മുസ്ലിംലീഗ്‌ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ച തുക അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയില്ല. കോടിക്കണക്കിന്‌ രൂപ പിരിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇക്കാലയളവിൽ എത്തിയത്‌ 2.75 കോടിമാത്രം. ഈ തുക എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. കത്വ–- ഉന്നാവോ  ഫണ്ട്‌ വിവാദത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത്‌ ലീഗിൽ വിവാദം പുകയുന്നതിനിടയിലാണ്‌ ലീഗിന്റെ പ്രളയ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്‌. 2018 ലെ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാനാണ്‌ ലീഗ്‌ ഫണ്ട്‌ പിരിച്ചത്‌. ആഗസ്‌ത്‌ 17 മുതൽ Read more…