ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കുറച്ചു ധൂർത്തുകൾ

#CongRSS കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത ചില ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കുറച്ചു ധൂർത്തുകൾ.. ⭕ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമന ധൂർത്ത്.. UDF ഭരണ കാലത്തു മുഖ്യനും മന്ത്രിമാർക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് ന്റെ എണ്ണം വെറും 623 (അവരാണ് 478 സ്റ്റാഫ് ഉള്ള LDF സർക്കാരിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്🤔 ) https://bit.ly/3f4pZSF ⭕ UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കാൻ പരസ്യത്തിനു ചിലവായ തുകയിൽ ബാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് LDF സർക്കാർ Read more…

ഉമ്മൻചാണ്ടി ധൂർത്തടിച്ച ജനങ്ങളുടെ പണം

ഉമ്മൻചാണ്ടി ധൂർത്തടിച്ച ജനങ്ങളുടെ പണം 👇👇👇 പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമന ധൂർത്ത്.. UDF ഭരണ കാലത്തു മുഖ്യനും മന്ത്രിമാർക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് ന്റെ എണ്ണം വെറും 623 (അവരാണ് 478 സ്റ്റാഫ് ഉള്ള LDF സർക്കാരിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് https://bit.ly/3f4pZSF UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കാൻ പരസ്യത്തിനു ചിലവായ തുകയിൽ ബാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് LDF സർക്കാർ കൊടുത്തു തീർത്തത് 41,77,48,918 രൂപ.. UDF മൊത്തം 5 Read more…

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി vs രമേശ് ചെന്നിത്തല | ചരിത്രം

PK suresh kumar 2016 ലെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ UDF വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തില്ല.. സോളാർ വിവാദങ്ങൾ UDF ന് തിരിച്ചടി ആയെന്ന ചെന്നിത്തലയുടെ വാദവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും രാഹുലിന് ചെന്നിത്തല കൈമാറിയതോടെയാണ് 2004 മുതൽ 2016 വരെ UDF ചെയർമാനും കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവുമായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് നീക്കി UDF ചെയർമാനും Read more…

ചാണ്ടി സാറിന്റെ മെട്രോ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്

ചിത്രം 1 : ചാണ്ടിസാറിന്റെ കാലത്ത് 90% പൂർത്തിയായ കൊച്ചി മെട്രോ.ചിത്രം 2 : ചാണ്ടിസാറിന്റെ കാലത്ത് 90% പൂർത്തിയായ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്.ചിത്രം 3 : ചാണ്ടിസാറിന്റെ കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്.ചിത്രം 4 :  ഗെയിൽ പൈപ്പ്ലൈന്റെ 90% പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിനും ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് 90% സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയതിനും ചാണ്ടിസാറിന്  പി ഡബ്ള്യു ഡി അവാർഡ് നൽകിയ വാർത്ത