രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എത്തിക്സ് എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ജനങ്ങളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ മുകളിലാകുമ്പോൾ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും സാധ്യമാകുന്ന സകല വിപര്യയങ്ങളും ഒരു സന്നിദ്ഗ്ദ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി വെക്കപ്പെടും.

മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രഥമ പരിഗണനയായ ഏതൊരു പ്രത്യയ ശാസ്‌ത്രത്തിനും എന്തിന് ആൾകൂട്ടത്തിന് പോലും ആ ഒരു നിലപാടിലൂടെ മാത്രമേ നില നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ.

കോണ്ഗ്രസ് വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടമാണ്‌ എന്നാണ് പൊതുവെ അംഗീകരിച്ച,പറയപ്പെടുന്ന സത്യം.പക്ഷേ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന കേവല നൈതികത പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ജീവനറ്റ ലാഭക്കൊതി മാത്രമായി ജീർണ്ണിച്ച ഒറ്റുകാരാണ് തങ്ങൾ എന്നവർ ഇന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചപ്പോൾ അൽപ്പ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു സുനാമി കാലത്ത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ സമ്പാദിച്ച വർഗം ഭരണ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷവും ഇടത് സംഘടനകളും എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നത് ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകൾ പറയും.

എത്തിക്സ് എന്നത് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ.ആ കടയ്ക്ക് പോലും തീയിടുന്ന ജന്മങ്ങൾ കോണ്ഗ്രസുകാരായിരിക്കും.

No photo description available.
Image may contain: 2 people
Image may contain: text
No photo description available.
Image may contain: text that says 'മന്ത്രിമാരെയും നേതാക്കളെയും തടയുന്നതു തെറ്റ്: വി എസ് കായംകുളം: സുനാമി ദൂരന്തത്തിനിരയായി വിവിധ ദൂത താശ്വാസക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരെയും erase ദേശങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രി മാരെയും രാഷ്‌ട്രീയനേതാക്കളെയും തെരുവിൽ തടഞ്ഞുനിർ ത്തി അപമാനിക്കുന്ന ഒരുവിഭാഗത്തിൻ്റെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി എസ് അച്യു താനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കായംകുളം മേഖലയിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസക്യാ്ു കൾ ബുധനാഴ്ച സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിലാണ് വി എസ് ഇ ക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ് ആരായുന്നതിനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും നേതാക്കളും ഇത്തരം സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. ഈ സന്ദർശനങ്ങളെ തട സ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ഒരുതരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികൾ നിരുൽസ്ധ ഹപ്പെടുത്തണമെന്നും വി എസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *