കുളത്തൂർ പാറമ്മൽ അങ്ങാടി പ്രദേശത്തുനിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രാജി തുടരുന്നു..
ഷുക്കൂർ പാറോളി, മുബഷിർ തേക്കത്ത് എന്നിവർ സിപിഐഎമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. സിപിഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു അവരെ രക്തഹാരമണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി നസീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *