പെരിന്തൽമണ്ണ രാമപുരത്ത് ലീഗിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് 10 പ്രവർത്തകർ സിപിഐഎം ഇൽ ചേർന്ന്


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *