കാര്‍ഷിക മേഖലയ്‌ക്ക്‌ സമാനമായി വൈദ്യുതി വിതരണവും കോർപറേറ്റുകൾക്ക്‌ അടിയറവയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.​ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേഗതി ബിൽ 2021 പാർലമെന്റിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക്‌ അടിയറവയ്‌ക്കുന്നതും സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതുമാണ്‌ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍.

https://www.deshabhimani.com/news/kerala/kerala-electricity/928981


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *