പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് നിതിൻ ഗഡ്ഗരി – Nithin Gadkari talks about Pinarayi Vijayan
പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്ഗരി – Central Minister Sri Nithin Gadkari talks about CM Pinarayi Vijayan

#PinarayiVijayan #NithinGadkari
#NationalHighWay #KeralaModel

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *