ലൈഫ്മിഷന്‍ ധാരണാ പത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍.
ലൈഫ്മിഷന്‍ ധാരണാ പത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍.

Red crescent- Life Mission പദ്ധതിയെ പറ്റി കൈരളി News N’ Views ൽ 10th August നു നടന്ന ചർച്ചയിൽ കുറച്ച്‌ ദിവസം മുൻപ്‌ അന്തരിച്ച The Hindu വിലെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ NJ Nair


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *